Αυτοματισμός κτιρίων

Άνεση είναι

… να ανοίγουν και να κλείνουν με το πάτημα ενός κουμπιού οι μεγάλες βαριές πόρτες. … να βλέπεις με μια ματιά αν είναι κλειστές όλες οι πόρτες στο σπίτι. … όταν με την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων δεν μπορείς να κλειδωθείς έξω στη βεράντα.